KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

NGÀNH VIỆT NAM HỌC – CN DU LỊCH VÀ QUẢN LÝ DU LỊCH

Web: khxh-nv.tdt.edu.vn   – ĐT: (08) 37 755 063

1.Giới thiệu ngành:

Chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình học tiên tiến về quản lý du lịch của Trường Hong Kong Polytechnic University (Top 100 Trường đại học thế giới). Chương trình có nhiều môn học mới, hiện đại, phù hợp với sự phát triển của xã hội và đáp ứng được nhu cầu hội nhập quốc tế; trang bị những kiến thức chuyên sâu về cách thức quản lý du lịch, hoạch định kế hoạch và thực hiện các dịch vụ du lịch. Qua đó, giúp sinh viên vững vàng về kiến thức, thành thạo về kỹ năng, tự tin với môi trường kinh doanh trong nước cũng như trong môi trường đa văn hóa.

2.Chuẩn đầu ra:

– Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức trong hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành, kinh doanh du lịch.

– Phân tích, đánh giá, vận dụng được những kiến thức chuyên ngành  của khoa học quản lý trong kinh doanh du lịch, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh điểm đến du lịch và công nghệ giải trí du lịch.

– Có khả năng khai thác sản phẩm du lịch, tổ chức quản lý trong hoạt động du lịch.

– Hiểu, phân tích, đánh giá được các vấn đề, giá trị, xu hướng của du lịch trong thời kì mới và bối cảnh kinh tế toàn cầu.

– Có khả năng vận dụng linh hoạt các kỹ năng mềm vào công việc như: làm việc nhóm, giao tiếp du lịch,…

– Trình độ ngoại ngữ: TOEIC 500 hay IELTS ≥ 5.0

– Trình độ tin học: Chứng chỉ MOS quốc tế ≥ 750

3.Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ra trường có thể làm việc:

– Tại các công ty cung cấp dịch vụ du lịch như: khu du lịch, điểm du lịch, điểm vui chơi tham quan du lịch…

– Tự tạo lập doanh nghiệp du lịch mới với quy mô nhỏ.

– Chuyên gia tư vấn về chiến lược kinh doanh, khai thác, xây dựng và cung cấp sản phẩm du lịch.

– Chuyên viên thuộc Bộ và Sở văn hóa –  Thể thao – Du lịch như: Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, Viện nghiên cứu và phát triển du lịch, Quy hoạch du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch,…

– Tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo về du lịch.

4. Chính sách học phí:

(Xem chính sách học phí của TDTU tại đây)