KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Web: mt-bhld.tdt.edu.vn – ĐT: (08) 37 755 047

1.Giới thiệu ngành:

Khoa học Môi trường là ngành học tổng hợp các biện pháp kỹ thuật, quản lý và thiết kế phát triển công nghệ, nhằm giảm thiểu những tác động có hại của phát triển kinh tế – xã hội đến môi trường và tài nguyên. Sinh viên được thực hành tại các xưởng thực hành, phòng thí nghiệm và tham gia các đợt học tập tại doanh nghiệp; được tham gia các đề tài, dự án thực tế cùng với giảng viên. Ngành có nhiều hoạt động học thuật giúp sinh viên nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn.

Hiện tại, chương trình đào tạo của ngành Khoa học môi trường được biên soạn theo khung đào tạo của University of Florida, USA, thuộc top 100 các trường đại học trên thế giới.

2.Chuẩn đầu ra

Tốt nghiệp ngành, sinh viên đạt được các kiến thức và kỹ năng như sau:

– Tin học : Chứng chỉ tin học MOS quốc tế (750 điểm); Vận dụng thành thạo tin học ứng dụng trong công việc; Sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, SolidWorks, GIS).

– Ngoại ngữ: IELTS 5.0, TOEIC 500 hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác tương đương.

– Kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp: phân tích các chỉ tiêu môi trường; viết báo cáo đánh giá tác động môi trường; lập báo cáo hồ sơ môi trường, kỹ năng trình bày bài báo khoa học; phân tích và đánh giá số liệu khoa học, quản lý dự án.

3.Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư Khoa học môi trường có thể công tác tại các vị trí: thiết kế hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn; mạng lưới giám sát chất lượng, kiểm soát ô nhiễm môi trường; đánh giá hiện trạng môi trường đô thị, đánh giá tác động môi trường của các dự án,… tại các đơn vị như bộ phận quản lý môi trường của các doanh nghiệp, khu công nghiệp; Phòng/Sở tài nguyên môi trường; Viện – Trung tâm nghiên cứu, công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ môi trường; các dự án môi trường trong nước và quốc tế.

Gương mặt cựu sinh viên tiêu biểu:

 1 Họ và tên: Hồ Thị Thúy Ngân.

Sinh ngày: 08/12/1991.

Khóa học: 2009 – 2013.

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường.

Đơn vị công tác: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Tỉnh Tây Ninh.

4. Chính sách học phí:

(Xem chính sách học phí của TDTU tại đây)

5. Hình ảnh hoạt động

2

Sinh viên ngành Môi Trường tham quan học tập tại Boxit Lâm Đồng.

3

Sinh viên ngành Môi Trường trong chuyến thực tập thiên nhiên tại Vườn Quốc Gia Bidoup Núi Bà.