Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng

KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn toàn tự tin với trình độ chuyên môn của mình và sẽ tìm thấy những công việc thú vị tại các công ty trong và ngoài nước về:

 • Thiết kế và sản xuất thiết bị điện tử,
 • Nghiên cứu, thiết kế vận hành các hệ thống viễn thông điện tử trong các lĩnh vực vô tuyến, hữu tuyến, thông tin vệ tinh, mạng truyền tin, truyền số liệu, các đài truyền hình, bưu điện…

Đặc biệt có chương trình bán du học (liên kết với Trường đại học Saxion, Hà Lan theo phương thức 03 năm đầu tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, 01 năm cuối học tại Trường đại học Saxion, Hà Lan) được Trường đại học Saxion, Hà Lan cấp bằng có giá trị quốc tế.

Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng tiếp tục học tập các chuyên ngành ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Điện tử viễn thông ở trong và ngoài nước.

Kỹ năng nghề nghiệp

Có kỹ năng quản lý công việc, xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về việc thiết kế và vận hành hệ thống; dự toán kinh phí, kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, thời gian thực hiện; có kỹ năng điều hành & thực hiện công việc quản lý và triển khai thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống; có kỹ năng cập nhật và thống kê thông tin về pháp luật, kỹ thuật và công nghệ mới; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến Điện – Điện Tử.

 

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC
NGÀNH: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀNTHÔNG

1. KIẾN THỨC

1.1. Kiến thức liên ngành:

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp theo chuẩn TOEIC: đạt từ 500 trở lên.
 • Trình độ thực hành Tin học: tương đương trình độ B Quốc gia.
 • Nhận thức chính trị: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần: Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Kiến thức khoa học cơ bản: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

 • Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành trong chương trình đào tạo. .

2. KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Dự kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn về 4 nhóm nội dung sau đây (trước khi ra trường) và đạt từ 50/100 điểm trở lên:

 • Kỹ năng thực hành: truyền số liệu và mạng máy tính, hệ thống viễn thông, kỹ thuật vi xử lý, hệ thống VLSI, mạch điện tử.
 • Kỹ năng quản lý: xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch về việc thiết kế và vận hành một hệ thống điện tử - viễn thông; dự toán kinh phí, kỹ thuật, thiết bị và nhân lực, thời gian thực hiện.
 • Kỹ năng điều hành & thực hiện công việc: quản lý và triển khai thiết kế, bảo trì, sửa chữa, cải tiến nâng cấp các hệ thống điện tử - viễn thông.
 • Kỹ năng cập nhật, thống kê thông tin phục vụ công việc: cập nhật và thống kê thông tin về pháp luật, kỹ thuật và công nghệ mới; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến Điện – Điện Tử; các thông tin về công việc đang thực hiện.

3. Ý THỨC VÀ HÀNH VI

 • Không bị nhà trường kỷ luật đến mức cảnh cáo trong suốt quá trình học tại trường.
 • Được nhà trường Chứng nhận có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện trên cơ sở xác nhận của Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Cán sự lớp là đạt điểm rèn luyện đạo đức từ 75/100 điểm trở lên mỗi năm trong suốt khóa học tại trường.

4. KẾT LUẬN

Sinh viên tốt nghiệp và được cấp Văn bằng Kỹ sư Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông của Trường đại học Tôn Đức Thắng, nếu được nhà trường cấp kèm Giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra bậc đại học Ngành Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông sẽ đủ điều kiện về đạo đức và năng lực để làm việc hiệu quả cao, cống hiến tốt cho sự phát triển của các đơn vị như: Viện nghiên cứu, Trường học có Ngành điện tử - viễn thông; các cơ quan nhà nước và đoàn thể; các doanh nghiệp.

 

 
Copyright © 2007 - 2016.Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng.
Email: phongdaotao@tdt.edu.vn - Hotline: 093 880 8810
ĐT: (08) 37 755 051 - (08) 37 755 052 - Fax: (08) 37 755 055
ĐC: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh