Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng

NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Chuyên ngành THƯƠNG MẠI, DU LỊCH, SƯ PHẠM

Cơ hội nghề nghiệp:

Hiện nay nhu cầu về nguồn nhân lực vừa thành thạo tiếng Trung Quốc vừa có kiến thức chuyên ngành là rất lớn. SV tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực: thương mại, du lịch, phiên dịch, sư phạm,.. tại các cơ quan đối ngoại, công ty nước ngoài, các doanh nghiệp có quan hệ với các nước sử dụng tiếng Trung.
Có thể tham gia thực tập học kỳ cuối, học (2+2), (3+1) tại Trung Quốc, Đài Loan.

Kỹ năng nghề nghiệp:

Sử dụng thành thạo tiếng Trung quốc ở cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp và trong các tình huống đặc thù khác, có kỹ năng sư phạm giảng dạy tiếng Trung Quốc, kỹ năng quản lý lớp, kỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm (định hướng sư phạm) hay kỹ năng thực hành thương mại, kỹ năng soạn thảo văn bản thương mại tiếng Trung, Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong quan hệ thương mại, kỹ năng dịch thương mại, các kỹ năng cơ bản trong quản trị doanh nghiệp và nghiêp vụ ngoại thương (định hướng thương mại); có kỹ năng dịch văn bản thông thường cũng như các văn bản về văn hóa, kinh tế , chính trị. Kỹ năng dịch khẩu ngữ trong nhiều lĩnh vực. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình (định hướng biên phiên dịch), có kỹ năng hướng dẫn và thuyết trình du lịch bằng tiếng Trung quốc, kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch du lịch, kỹ năng dịch khẩu ngữ trong các tình huống thông thường và tình huống du lịch (định hướng du lịch).

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC
NGÀNH: TIẾNG TRUNG

1. KIẾN THỨC

1.1. Kiến thức liên ngành:

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp theo chuẩn TOEIC: đạt từ 500 trở lên.
 • Trình độ thực hành Tin học: tương đương trình độ B Quốc gia.
 • Nhận thức chính trị: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần: Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Kiến thức khoa học cơ bản: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2. KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Dự kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn về các nhóm nội dung sau đây (trước khi ra trường) và đạt từ 50/100 điểm trở lên.

 • Kỹ năng thực hành tiếng Trung quốc: Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung quốc ở cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong giao tiếp và trong các tình huống đặc thù khác.
 • Kỹ năng thực hành sư phạm (dành cho sinh viên định hướng sư phạm): Kỹ năng giảng dạy tiếng Trung Quốc, có khả năng đứng lớp, kỹ năng quản lý lớp, kỹ năng thiết kế bài giảng, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.
 • Kỹ năng thực hành thương mại (dành cho sinh viên định hướng thương mại): Kỹ năng soạn thảo văn bản thương mại tiếng Trung, Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong quan hệ thương mại, kỹ năng dịch thương mại, các kỹ năng cơ bản trong quản trị doanh nghiệp và nghiêp vụ ngoại thương. 
 • Kỹ năng thực hành dịch (dành cho sinh viên định hướng biên phiên dịch): Có kỹ năng dịch văn bản thông thường cũng như các văn bản về văn hóa, kinh tế , chính trị. Kỹ năng dịch khẩu ngữ trong nhiều lĩnh vực. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình .
 • Kỹ năng thực hành du lịch( dành cho sinh viên định hướng du lịch): kỹ năng hướng dẫn và thuyết trình du lịch bằng tiếng Trung quốc, kỹ năng thiết kế và lập kế hoạch du lịch, kỹ năng dịch khẩu ngữ trong các tình huống thông thường và tình huống du lịch.

3. Ý THỨC VÀ HÀNH VI

 • Không bị nhà trường kỷ luật đến mức cảnh cáo trong suốt quá trình học tại trường.
 • Được nhà trường Chứng nhận có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện trên cơ sở xác nhận của Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Cán sự lớp là đạt điểm rèn luyện đạo đức từ 75/100 điểm trở lên mỗi năm trong suốt khóa học tại trường.

4. KẾT LUẬN

Sinh viên tốt nghiệp và được cấp Văn bằng Cử nhân tiếng Trung  của Trường đại học Tôn Đức Thắng, nếu được nhà trường cấp kèm Giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra bậc đại học Ngành tiếng Trung sẽ đủ điều kiện về đạo đức và năng lực để làm việc hiệu quả cao, cống hiến tốt cho sự phát triển của các đơn vị ở nhiều vị trí công tác như như: Giảng dạy tiếng Trung quốc, thông dịch viên, thư ký văn phòng, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên phòng hợp tác quốc tế, nhân viên làm việc trong các ngành dịch vụ và thương mại

 
Copyright © 2007 - 2016.Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng.
Email: phongdaotao@tdt.edu.vn - Hotline: 093 880 8810
ĐT: (08) 37 755 051 - (08) 37 755 052 - Fax: (08) 37 755 055
ĐC: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh