Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng

QUẢN TRỊ KINH DOANH chuyên ngành NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

Cơ hội nghề nghiệp:

Ngoài các kiến thức chung của một cử nhân quản trị kinh doanh, SV còn được đào tạo những kiến thức chuyên về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, để trở thành các chuyên gia về quản trị nhà hàng, quản trị khách sạn hoặc làm việc tại các công ty du lịch.
Có thể tham gia thực tập học kỳ cuối ở Singapore, Đài Loan.

Kỹ năng nghề nghiệp:

Có kỹ năng thực hành về thực hiện được các công việc diễn ra ở bộ phận tiền sảnh, phòng buồng, các công việc phục vụ trong buổi tiệc, soạn thảo công văn và các loại thư từ giao dịch kinh doanh, có kỹ năng quản lý nhân sự và triển khai công việc quản lý buổi tiệc, quản lý khu vui chơi, có kỹ năng điều hành, phân công, giám sát và phối hợp với các bộ phận, tổ chức tập huấn và huấn luyện công việc, có kỹ năng cập nhật và thống kê thông tin về tình hình thị trường trong nước và thế giới, thông tin ngành du lịch, thông tin dự báo kinh tế, thông tin pháp luật; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến quản lý nhà hàng-khách sạn-khu vui chơi; thực hiện phân tích, đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. KIẾN THỨC

1.1. Kiến thức liên ngành:

 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp theo chuẩn TOEIC: đạt từ 500 trở lên.
 • Trình độ thực hành Tin học: tương đương trình độ B Quốc gia.
 • Nhận thức chính trị: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần: Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Kiến thức khoa học cơ bản: học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

Học đầy đủ, thi kiểm tra cuối môn và đạt điểm từ 5/10 trở lên các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành trong chương trình đào tạo.

2. KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Dự kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn về 4 nhóm nội dung sau đây (trước khi ra trường) và đạt từ 50/100 điểm trở lên:

2.1 QUẢN TRỊ MARKETING

 • Kỹ năng thực hành: Lập được kế hoạch khuyến mãi, quảng cáo, tổ chức sự kiện, kế họach bán hàng, lập được dự án nghiên cứu thị trường, soạn thảo công văn và các loại thư từ giao dịch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý: Từ kế hoạch đã có, phải quản lý được nhân sự và triển khaithực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, tổ chức sự kiện, kế họach bán hàng, triển khai được dự án nghiên cứu thị trường, quản lý được nhóm làm việc.
 • Kỹ năng điều hành & thực hiện công việc: phân công công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận (cá nhân); giám sát và phát hiện các vấn đề cần xử lý; phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc; tổ chức tập huấn và huấn luyện công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng cập nhật, thống kê thông tin phục vụ công việc: cập nhật và thống kê thông tin về tình hình thị trường trong nước và thế giới, thông tin ngành hàng, thông tin dự báo kinh tế, thông tin pháp luật; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến marketing; các thông tin về công việc đang thực hiện; thực hiện phân tích, đánh giá đưa ra kết luận để điều chỉnh hành động trước mắt và lâu dài cho công việc.

2.2 QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

 • Kỹ năng thực hành: Lập được ngân sách tài chính, phân tích được tình hình tài chính của doanh nghiệp, lập được dự án đầu tư, nắm rõ và lập được bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng, soạn thảo công văn và các loại thư từ giao dịch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý: Kiểm soát được tình hình tài chính của doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư, dự toán kinh phí để thực hiện 1 công việc cụ thể, quản lý được nhóm làm việc.
 • Kỹ năng điều hành & thực hiện công việc: phân công công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận (cá nhân); giám sát và phát hiện các vấn đề cần xử lý; phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc; tổ chức tập huấn và huấn luyện công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng cập nhật , thống kê thông tin phục vụ công việc: cập nhật và thống kê thông tin về tình hình thị trường trong nước và thế giới, thông tin tài chính, thông tin dự báo kinh tế, thông tin pháp luật; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến quản lý tài chính; các thông tin về công việc đang thực hiện; thực hiện phân tích, đánh giá đưa ra kết luận để điều chỉnh hành động trước mắt và lâu dài cho công việc.

2.3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ

 • Kỹ năng thực hành: Lập được bộ chứng từ nhận hàng nhập khẩu, lập được bộ chứng từ giao hàng xuất khẩu, lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế, hiểu được 1 dự án đầu tư quốc tế, soạn thảo hợp đồng ngoại thương, công văn và các loại thư từ giao dịch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý: nắm vững và triển khai được hợp đồng ngoại thương, triển khai được các bước công việc để giao hàng xuất khẩu hoặc nhận hàng nhập khẩu, quản lý được dự án đầu tư quốc tế, quản lý được nhóm làm việc.
 • Kỹ năng điều hành & thực hiện công việc: phân công công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận (cá nhân); giám sát và phát hiện các vấn đề cần xử lý; phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc; tổ chức tập huấn và huấn luyện công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng cập nhật , thống kê thông tin phục vụ công việc: cập nhật và thống kê thông tin về tình hình thị trường trong nước và thế giới, thông tin ngành hàng, thông tin dự báo kinh tế, thông tin pháp luật; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến ngoại thương; các thông tin về công việc đang thực hiện; thực hiện phân tích, đánh giá đưa ra kết luận để điều chỉnh hành động trước mắt và lâu dài cho công việc.

2.4 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

 • Kỹ năng thực hành: thực hiện được các công việc diễn ra ở bộ phận tiền sảnh, phòng buồng, các công việc phục vụ trong buổi tiệc, soạn thảo công văn và các loại thư từ giao dịch kinh doanh.
 • Kỹ năng quản lý: Quản lý nhân sự và triển khai được các công việc diễn ra ở bộ phận tiền sảnh, bộ phận phòng buồng, quản lý công việc trong buổi tiệc, quản lý khu vui chơi.
 • Kỹ năng điều hành & thực hiện công việc: phân công công việc, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận (cá nhân); giám sát và phát hiện các vấn đề cần xử lý; phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc; tổ chức tập huấn và huấn luyện công việc cho các thành viên trong nhóm.
 • Kỹ năng cập nhật , thống kê thông tin phục vụ công việc: cập nhật và thống kê thông tin về tình hình thị trường trong nước và thế giới, thông tin ngành du lịch, thông tin dự báo kinh tế, thông tin pháp luật; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến quản lý nhà hàng-khách sạn-khu vui chơi; các thông tin về công việc đang thực hiện; thực hiện phân tích, đánh giá đưa ra kết luận để điều chỉnh hành động trước mắt và lâu dài cho công việc.

3. Ý THỨC VÀ HÀNH VI

Không bị nhà trường kỷ luật đến mức cảnh cáo trong suốt quá trình học tại trường.

Được nhà trường Chứng nhận có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện trên cơ sở xác nhận của Khoa, Giáo viên chủ nhiệm, Cán sự lớp là đạt điểm rèn luyện đạo đức từ 75/100 điểm trở lên mỗi năm trong suốt khóa học tại trường.

4. KẾT LUẬN

Sinh viên tốt nghiệp và được cấp Văn bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, nếu được nhà trường cấp kèm Giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra bậc đại học Ngành Quản trị kinh doanh sẽ đủ điều kiện về đạo đức và năng lực để làm việc hiệu quả cao, cống hiến tốt cho sự phát triển của các đơn vị như: Viện nghiên cứu, Trường học có Ngành Quản trị kinh doanh; các cơ quan nhà nước và đoàn thể; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

 
Copyright © 2007 - 2016.Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng.
Email: phongdaotao@tdt.edu.vn - Hotline: 093 880 8810
ĐT: (08) 37 755 051 - (08) 37 755 052 - Fax: (08) 37 755 055
ĐC: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh