Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Cơ hội nghề nghiệp:

Có thể đảm đương công việc của một chuyên gia về thiết kế các công trình cầu và đường, đường cao tốc, các nút giao thông, tính dự toán công trình,..  trong các công ty tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án hoặc các công ty thi công cầu đường.

Kỹ năng nghề nghiệp:

Có kỹ năng tính toán kết cấu áo đường, xây dựng đường trên nền đất yếu, tính toán kết cấu dầm cầu, mố trụ cầu, bản mặt cầu, có khả năng thiết kế cũng như thi công các công trình về đường sá, có kỹ năng điều hành, phân công và phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện có hiệu quả công việc, có kỹ năng cập nhật, thông tin về pháp luật, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới; phương pháp quản lý; kinh nghiệm trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng cầu đường để thực hiện phân tích, đánh giá và điều chỉnh phù hợp.

 

CHUẨN ĐẦU RA BẬC ĐẠI HỌC
NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG

1. KIẾN THỨC:

1.1. Kiến thức liên ngành:

  • Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp theo chuẩn TOEIC đạt từ 500 trở lên.
  • Tin học: tương đương trình độ B Quốc gia.
  • Nhận thức chính trị: Học đầy đủ, thi, kiểm tra cuối môn và đạt từ 5/10 trở lên các học phần: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng công sản Việt nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Kiến thức khoa học cơ bản: Học đầy đủ, thi, kiểm tra cuối môn và đạt từ 5/10 trở lên các học phần: khoa học tự nhiên, khoa học và xã hội nhân văn

1.2. Kiến thức chuyên ngành:

  • Học, thực hành và thi đạt từ 5 điểm trở lên tất cả các môn trong chương trình đào tạo; từ 6 điểm trở lên các môn: Xây dựng cầu, Xây dựng đường, Khai thác đường ôtô, Kiểm định và khai thác cầu; từ 7 điểm trở lên các môn: Thiết kế đường ôtô (phần 1 và 2),  Thiết kế cầu bêtông cốt thép, Thiết kế cầu thép.

2. KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN:

Dự kỳ kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn đạt từ 50/100 điểm trở lên các nội dung:

  • Tính toán kết cấu áo đường.
  • Xây dựng đường trên  nền đất yếu.
  • Tính toán kết cấu dầm cầu, mố trụ cầu, bản mặt cầu.

3. Ý THỨC VÀ HÀNH VI:

  • Không bị nhà trường kỷ luật đến mức cảnh cáo trong suốt quá trình học tại trường
  • Được nhà trường Chứng nhận có ý thức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm trong học tập, được Ban chủ nhiệm khoa, giảng viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp đánh giá điểm rèn luyện đạo đức hàng năm từ 78/100 điểm trở lên trong suốt thời gian học tập tại trường.

4. KẾT LUẬN:

Sinh viên ngành Xây dựng cầu đường của Trường đại học Tôn Đức Thắng cần phấn đấu để khi tốt nghiệp được nhà trường cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra về các mặt kiến thức, kỹ năng, ý thức và hành vi nhằm đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các yêu cầu về thiết kế, thi công và khai thác các công trình cầu đường quy mô vừa và nhỏ

 
Copyright © 2007 - 2016.Thông tin tuyển sinh - Đại học Tôn Đức Thắng.
Email: phongdaotao@tdt.edu.vn - Hotline: 093 880 8810
ĐT: (08) 37 755 051 - (08) 37 755 052 - Fax: (08) 37 755 055
ĐC: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh