Đại học chính quy

Thông báo tuyển sinh Liên thông năm 2016
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2016 theo 2 hình thức như sau. (2016-09-05)

Sau đại học

Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2016
Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ-TTg, ngày 29/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1239/KTKĐCLGD, ngày 28/07/2014 của Cục KT&KĐCLGD về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với Trường đại học kỹ thuật(2016-03-08)

Chương trình liên kết

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 năm 2016 chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 các ngành trình độ đại học chương trình liên kết đào tạo quốc tế (chương trình liên kết) cấp song bằng và đơn bằng năm 2016 như sau:(2016-09-20)
 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg

Trung cấp chuyên nghiệp

Thông tin tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016
Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2016 áp dụng cho đối tượng hoàn thành chương trình lớp 12 hoặc Tốt nghiệp THPT (tương đương).Học sinh được xác nhận hoãn Nghĩa vụ quân sự và  miễn giảm học phí theo qui định.(2016-03-08)

Khóa đào tạo ngắn hạn

Luyện thi THPT quốc gia 2016
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Bồi dưỡng Văn hóa ĐH Tôn Đức Thắng chiêu sinh khóa cấp tốc luyện thi THPT quốc gia 2016(2016-04-28)